Kako pridobiti uporabniško ime in geslo za uporabo spletnih aplikacij e-Športa?
Zavod za šport Republike Slovenije Planica nudi osebni dostop v informacijski sistem e-športa.

Da bi pridobili uporabniško ime in geslo morate izpolniti obrazec:

- OBRAZEC 1 - Vloga za pridobitev uporabniškega imena in gesla (glej spodaj)

OPOMBA: Da bi uporabljali spletne aplikacije(glej spodnji seznam) , boste morali pridobiti pooblastila zakonitih zastopnikov (izpolnjen OBRAZEC 2).

Popolno izpolnjene, podpisane in ožigosane obrazce pošljite na enega od naslednjih načinov:

- skenirane preko elektronske pošte podpora@sport.si
ali
- po navadni pošti na naslov: Zavod za šport Republike Slovenije Planica, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana